phát triển bản thân: Sứ mệnh của chúng ta là gì?

Quan điểm khác biệt về “phát triển bản thân”- Sứ mệnh của chúng ta là gì?

Trong hầu hết các cuốn sách phát triển bản thân đang phổ biến trong xã hội luôn nêu rằng: “chúng ta phải đi tìm sứ mệnh của cuộc đời mình”. Nó có thể làm bạn mắc kẹt, loay hoay mãi trong việc tìm kiếm sứ mệnh của mình. Vậy chúng ta nên hiểu như thế …

Quan điểm khác biệt về “phát triển bản thân”- Sứ mệnh của chúng ta là gì? Read More »