cách để đưa ra quyết định đúng

Cách để đưa ra quyết định đúng: Sự chậm rãi

UDOO muốn chia sẻ với bạn về cách để đưa ra quyết định đúng về một điều thoạt đầu có vẻ làm cho bạn cảm thấy kỳ lạ, đó là sự chậm rãi. Nhanh hay chậm là cách để đưa ra quyết định đúng?  Những cuộc đua về thể thao, về khoa học, về năng …

Cách để đưa ra quyết định đúng: Sự chậm rãi Read More »