Chữa lành bằng EQ - trí tuệ cảm xúc trong kỷ nguyên số

Chữa lành bằng EQ – trí tuệ cảm xúc trong kỷ nguyên số

Chữa lành bằng EQ – trí tuệ cảm xúc trong kỷ nguyên số là làm sao để trở thành người có #EQ cao và bình tĩnh trước nhiều tác động của kỷ nguyên số. Tối qua trong buổi sinh hoạt của Bộ lạc UDOO, khi nói về vấn đề thực sự của con người trong …

Chữa lành bằng EQ – trí tuệ cảm xúc trong kỷ nguyên số Read More »