EQ

Vì sao bạn phải có EQ thì mới làm được quản lý?

Vì sao bạn phải có EQ thì mới làm được quản lý? Ở vị trí leader tức là khi bạn làm lãnh đạo hay GĐKD, bạn cần có EQ cao vì thường phải đưa ra quyết định dựa trên một dữ liệu nào đó, trạng thái cảm xúc của bạn lúc đó có ảnh hưởng …

Vì sao bạn phải có EQ thì mới làm được quản lý? Read More »