EQ cao

3 bước để các bạn Genz nâng cao EQ

Tìm hiểu 3 bước đơn giản để nâng cao EQ, giúp GenZ thăng tiến trong sự nghiệp và xây dựng mối quan hệ tốt hơn. EQ là gì? EQ (Emotional Quotient) hay trí tuệ cảm xúc là khả năng nhận diện, hiểu và quản lý cảm xúc của bản thân cũng như của người khác. …

3 bước để các bạn Genz nâng cao EQ Read More »