24 / 100

UDOO đã nhận được thông tin đăng ký của bạn!

Bạn đã hoàn thành Bước 1 của quá trình đăng ký

Bước 2: Bạn vui lòng THANH TOÁN chi phí chương trình theo nội dung:

Thông tin chuyển khoản

Chủ tài khoản:
Số tài khoản:
Ngân hàng:
Nội dung chuyển khoản:
Tai khoan ACB
Quét mã QR để chuyển khoản

Các bước tham gia sau khi thanh toán

Anh/Chị sẽ nhận được email sau khi thanh toán thành công
Vui lòng kiểm tra email để

Thông tin về chi phí đầu tư

Tái đầu tư

496.000 VNĐ

(Dành cho học viên đã tham gia chương trình 10xLIFE lần 1  và muốn tiếp tục tham gia)

Ưu đãi đặc biệt

710.000 VNĐ

(UDOO hỗ trợ cho những bạn muốn học nhưng đang khó khăn hoặc đăng ký theo nhóm 10 người)

Chính thức

995.000 VNĐ

Tài trợ

1.300.000 VNĐ

(Dành cho những người muốn tài trợ cho các bạn gặp khó khăn)

Copyright © 2023 – UDOO Ltd.

Scroll to Top