Nhà điều Phối

-

-

Chi tiết

Thông tin cá nhân

hien.thp@tamthanhkhang.vn

KHAO KHÁT

Đồng hành cùng các gia đình Việt Nam xây dựng sự thịnh vượng truyền đời

ĐỊNH VỊ

Chuyên gia xây dựng trải nghiệm giúp bạn nâng cao EQ trong quản lý tài chính cá nhân và gia đình

ĐÔI NÉT VỀ TÔI

  • Hơn 10 năm đồng hành cùng gia đình xây dựng và phát triển công ty Tâm Thành Khang
  • Nhà điều phối thuộc tổ chức UDOO (2021 đến nay)
  • Giám đốc dự án SEED_ JCI Dalat 2023

THÀNH TỰU

  • Cùng công ty TTK đạt: Giải thưởng công ty có văn hoá kinh doanh xuất sắc nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 2019 & TOP 5 văn phòng bảo hiểm Prudential xuất sắc nhất toàn quốc 2019
  • The Influential Facilitator of the year 2022 _ UDOO
  • RISE Project _ SEED JCI Dalat 2023

gIẤY CHỨNG NHẬN

Scroll to Top