Nhà điều phối

LEO VoThaiLam img1

Đội ngũ điều phối

Leo võ Thái Lâm

Nhà huấn luyện lãnh đạo & doanh nghiệp

Người thiết kế & điều phối trí tuệ cảm xúc

Hana Đoàn Thị Hải Loan

Nhà huấn luyện lãnh đạo & doanh nghiệp

Người điều phối trí tuệ cảm xúc

Tìm hiểu thêm

Bùi Tùng Lâm

Nhà huấn luyện lãnh đạo & doanh nghiệp

Nhà điều phối trí tuệ cảm xúc

Tìm hiểu thêm

Lita Hoàn Phạm

EQ Mentor

Nhà điều phối trí tuệ cảm xúc

Tìm hiểu thêm

37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Tầng 2, C38-44 Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn Dương Nội Hà Đông Hà Nội

Cá nhân

Doanh nghiệp

Câu chuyện

Về Udoo

Copyright © 2022 – Udoo Ltd.

Scroll to Top